Explainer

Cover & Diagrams

resource preview
resource preview

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

خلاصه

نظریه های مدیریت می توانند به ما کمک کنند تا تعادل مناسبی بین کار، خانواده و اولویت های شخصی خود پیدا کنیم. کار و زندگی شخصی خود را به عنوان یک مسئله تخصیص منابع در نظر بگیرید. شما زمان، انرژی، ثروت و استعداد محدودی برای رشد چندین ""کسب و کار"" مانند کار، روابط با خانواده و جامعه خود دارید. مگر اینکه اولویت های خود را به طور آگاهانه مدیریت کنید، زمان و انرژی شما در مبارزه با اولویت های فوری تر مصرف خواهد شد.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The strategies outlined in 'How Will You Measure Your Life' can be applied to achieve a more fulfilling, balanced, and purpose-driven life by treating your life as a resource allocation problem. You have limited time, energy, wealth, and talent to grow several areas of your life, such as your work, relationships with your family, and your community. By managing your priorities mindfully, you can ensure that your resources are not consumed in firefighting the most urgent priorities, but are instead used to nurture and grow all areas of your life. This approach can help you achieve a more balanced and fulfilling life.

The book 'How Will You Measure Your Life' challenges traditional views on managing personal and professional priorities by applying management theories not only to our careers, but also to our personal lives. It presents the idea of treating our career and personal life as a resource allocation problem. We have limited time, energy, wealth, and talent to grow several "businesses", such as our work, relationships with family, and our community. The book emphasizes the importance of managing these priorities mindfully to prevent our time and energy from being consumed in addressing only the most urgent priorities.

While the book 'How Will You Measure Your Life' doesn't provide specific examples of individuals who have successfully implemented the management theories, it's based on the experiences of many successful people. For instance, consider a successful entrepreneur who allocates time for family and personal growth alongside their business. They might set specific hours for work and strictly adhere to them, ensuring they also have time for family and personal activities. They might also invest in their personal growth, like learning new skills or pursuing a hobby, which contributes to their overall happiness and work-life balance. This approach mirrors the resource allocation problem discussed in the book.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

ما کتاب چگونه زندگی خود را اندازه گیری خواهید کرد نوشته کلیتون کریستنسون را خواندیم و استراتژی های برتر کریستنسون برای چگونگی مواجهه با این اولویت های رقابتی و برنده شدن با یک زندگی پر از رضایت، متعادل و مدارا بر اهداف را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

20 بینش برتر

 1. کارکنان توسط انگیزه های مالی انگیزه نمی شوند. نظریه دو عامل فردریک هرزبرگ می گوید که جبران خدمات، وضعیت، امنیت شغلی و شرایط کار عوامل بهداشتی هستند که برای نفرت نکردن از کار شما ضروری هستند. اما رضایت شغلی از انگیزه هایی مانند کار چالش برانگیز، شناخت، مسئولیت و رشد شخصی ناشی می شود. یک شغلی پیدا کنید که انگیزه های واقعی داشته باشد و عوامل بهداشتی کلیدی را برآورده کند.
 2. کارهایی که در آنها انگیزه ها فراوان هستند، به شدت با پاداش های مالی همبستگی دارند. اما برعکس این مورد صادق نیست. افرادی که شغلی را پیدا می کنند که برای آنها معنی دارد، مزیت شغلی مشخصی دارند. آنها می توانند بهترین تلاش خود را هر روز انجام دهند و به زودی در کاری که انجام می دهند بسیار خوب شوند. بنابراین آنها به طور طبیعی به عوامل بهداشتی مانند جبران خدمات خوب، وضعیت، امنیت شغلی و شرایط کار خوب دسترسی پیدا می کنند.
 3. پروفسور هنری مینتزبرگ می گوید که دو راه برای شکل دادن به استراتژی وجود دارد. استراتژی عمدی از اقدامات آگاهانه و برنامه ریزی شده بر اساس فرصت های پیش بینی شده برخاسته است. استراتژی ظهوری از تصمیمات روزمره برای دنبال کردن فرصت های پیش بینی شده و حل مشکلات غیرمنتظره برخاسته است. اگر رهبران شرکت تعهد صریحی برای دنبال کردن استراتژی ظهوری اعلام کنند، این استراتژی جدید عمدی آنها می شود.
 4. بسیاری از دستاوردهای برتر باور دارند که باید یک استراتژی عمدی برای کار خود داشته باشند و برنامه های پنج ساله جزئی را تهیه کنند. اما این موضوع فقط زمانی منطقی است که مسیر فعلی شغلی شما ترکیب خوبی از عوامل بهداشتی و انگیزشی را فراهم می کند. اگر تا به حال این تعادل را پیدا نکرده اید، یک استراتژی ظهوری را اتخاذ کنید. آزمایش کنید و تا زمانی که مسیری را پیدا کنید که کار می کند، سریعا تکرار کنید. سپس به یک استراتژی عمدی تغییر دهید.
 5. بیشتر مشاغل جدید بیشتر به دلیل فرضیات اولیه اشتباه که بررسی نشده اند، شکست می خورند. رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر کشف ایان مکمیلان و ریتا مکگرات این تله را اجتناب می کند. تیم های پروژه یک لیست از فرضیات ایجاد می کنند و آنها را بر اساس اهمیت و درجه عدم قطعیت رتبه بندی می کنند. سپس تیم راه هایی را پیدا می کند تا به سرعت فرضیات بحرانی و کمتر مطمئن را آزمایش و تأیید کند. فقط پس از آن سرمایه گذاری ها انجام می شوند.
 6. فرضیات تایید نشده باعث شد پارک تفریحی دیزنی در پاریس به یک شکست میلیارد دلاری تبدیل شود. دیزنی زیرساخت ها را برای 33 میلیون روز مهمان در سال ساخت زیرا پیش بینی کرد 11 میلیون بازدید کننده خواهد داشت، و داده های دیگر پارک نشان داد که بازدید کنندگان برای سه روز می ماندند. دیزنی پاریس 11 میلیون بازدید کننده داشت، اما آنها فقط برای یک روز ماندند. فرضیه تایید نشده تعداد روزها بر اساس پارک های دیگر با تقریبا 45 سواری بود. پاریس فقط 15 سواری داشت.
 7. برنامه ریزی مبتنی بر کشف یک روش م wirksam برای جلوگیری از اشتباهات حرفه ای و تایید فرضیات مهمترین شما است. به طور سیستماتیک فرضیاتی را که باید برای موفقیت حرفه ای شما و یافتن رضایت شغلی در نقش خود نگه دارید، فهرست کنید. فرضیات را بر اساس اهمیت رتبه بندی کنید و راه های ارزانی برای تایید سریع آنها پیش از اینکه تعهد کنید، پیدا کنید. یکی از دانشجویان کریستنسون، که می خواست به کشورهای در حال توسعه کمک کند، به یک شرکت سرمایه گذاری VC پیوست که قول داده بود 20٪ در بازارهای نوظهور سرمایه گذاری کند. اما او فقط بر روی سرمایه گذاری های آمریکایی کار کرد تا سال ها بعد که از ناامیدی کناره گیری کرد. یک رویکرد ساده مبتنی بر کشف برای تایید اینکه آیا شرکت سرمایه را به بازارهای در حال توسعه اختصاص داده و شرکای متعهد برای بازارهای در حال توسعه دارد، می توانست این اشتباه حرفه ای را جلوگیری کند.
 8. استراتژی شما برای حرفه و زندگی شخصی شما می تواند به عنوان یک مسئله تخصیص منابع قابل چارچوب بندی باشد. شما زمان، انرژی، ثروت و استعداد محدودی برای رشد چندین ""کسب و کار"" مانند کار، رابطه با همسر، فرزندان و جامعه دارید. مردم هر روز از زمان و انرژی شما می خواهند. مگر اینکه اولویت ها را به طور آگاهانه مدیریت کنید، زمان و انرژی شما در مبارزه با اولویت های فوری مصرف خواهد شد.
 9. استراتژی واقعی شما چیزی نیست که فکر می کنید. استراتژی شما از طریق صدها تصمیم روزمره در مورد چگونگی صرف زمان، انرژی، پول و توجه شما ایجاد می شود. برای اطمینان از اینکه آیا شما در جهتی که می خواهید حرکت می کنید، به جریان منابع خود نگاه کنید. اگر آنها استراتژی شما را پشتیبانی نکنند، به این معنی است که شما اصلا استراتژی خود را اجرا نمی کنید. کار پروفسور آمار بیده نشان می دهد که 93 درصد از تمام شرکت های موفق مجبور شدند استراتژی اصلی خود را کنار بگذارند و تغییر مسیر دهند. وقتی استراتژی درست در مراحل اولیه یک کسب و کار جدید آشکار نیست، سرمایه گذاران باید برای سود بی صبر و برای رشد صبور باشند. هنگامی که تکرار یک استراتژی قابل اجرا را نشان می دهد، سرمایه گذاران باید سپس برای رشد بی صبر و برای سود صبور باشند.
 10. کسب و کارهایی که نمی فهمند بهترین زمان برای سرمایه گذاری در موتورهای رشد آینده زمانی است که کسب و کار اصلی آنها در حال رشد است، خود را بدون منبع درآمد جدیدی می یابند که کسب و کار اصلی آنها کند می شود. یک کسب و کار جدید نیاز به سال های پرورش صبورانه دارد. به طور مشابه، حرفه ای های با پتانسیل بالا اشتباهاً باور می کنند که ابتدا در حرفه خود سرمایه گذاری می کنند و در سال های بعدی وقت با خانواده می گذرانند. اما تنها راه برای اینکه این روابط در آینده میوه بیاورند این است که خیلی قبل از نیاز به آنها سرمایه گذاری کنید.استیو همیشه می خواست کسب و کار خود را بسازد. او هر روز ساعت ها کار می کرد، اما خانواده و دوستان در ابتدا حمایت کردند. اما به زودی، سرمایه گذاری های ناچیز استیو در خانواده اش در نهایت مشکلاتی را ایجاد کرد. ازدواج او در همان زمانی که کسب و کارش رونق گرفت فرو پاشید و وقتی او به حمایت دوستان و برادران و خواهران خود نیاز داشت، خود را تنها یافت. آنها دیگر احساس نزدیکی به او نمی کردند.
 11. در دسترس بودن شما در سال های شکل گیری فرزندتان مهم است. تاد ریسلی و بتی هارت، دو محقق، یک رابطه قوی بین تعداد کلماتی که کودکان در 30 ماه اول شنیدند و عملکرد آنها در آزمون های دستور زبان و درک مطلب بعداً یافتند. کودکانی که والدینشان به طور منظم با آنها صحبت می کنند، یک مزیت شناختی بی شمار دارند. آنها با توانایی های زبانی و شناختی قوی به مدرسه می روند، مزایایی که طی تحصیل ادامه دارد.
 12. چارچوب Jobs to be Done به شرکت ها کمک می کند تا ویژگی هایی را که مشتریان واقعاً از محصول خود می خواهند شناسایی کنند. Job to be Done وظیفه ای است که مشتری می خواهد انجام دهد. مشتری فقط زمانی یک محصول را "استخدام" می کند که بتواند این کار را انجام دهد. محصولی که نتواند این کار را انجام دهد، برخوردار از ویژگی های جذاب دیگر، خریداری نمی شود. از چارچوب Jobs To Be Done برای درک اینکه چه چیزی برای همسر شما مهم تر است استفاده کنید. همانطور که شرکت ها سعی می کنند بفهمند که چه کارهایی را برای مشتری انجام می دهند، بفهمید که همسر شما می خواهد شما چه کارهایی را در زندگی اش انجام دهید. کارهایی که همسر شما می خواهد از طریق شما انجام شود، اغلب بسیار متفاوت از کارهایی است که شما فکر می کنید او از شما می خواهد.
 13. توانایی های سازمانی، که مشخص می کنند یک شرکت چه کاری را می تواند یا نمی تواند انجام دهد، به سه دسته تقسیم می شوند: منابع، فرآیندها و اولویت ها. منابع شامل افراد، تجهیزات، طراحی محصولات، برندها، پول نقد و روابط با تامین کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان هستند. فرآیندها روش هایی هستند که کارکنان با یکدیگر در تعامل هستند، هماهنگ می کنند، ارتباط برقرار می کنند و تصمیم می گیرند تا منابع را به محصولات ارزشمند تبدیل کنند. اولویت ها تعیین می کنند چگونه یک شرکت تصمیم می گیرد.
 14. از چارچوب توانایی ها برای برنامه ریزی منابع، فرآیندها و اولویت هایی که فرزندان شما باید برای مواجهه با چالش های آینده توسعه دهند استفاده کنید. منابع یک کودک شامل زمان، انرژی، دانش، استعدادها و روابط هستند. فرآیندها شامل روش فکر کردن، سوال کردن، همکاری با دیگران و حل مشکلات است. اولویت ها تعیین خواهند کرد که چگونه کودک تصمیم می گیرد. منابع چیزی است که او برای انجام آن استفاده می کند، فرآیندها چگونگی انجام آن را تعیین می کند، و اولویت ها دلیل انجام آن را تعیین می کند.
 15. اولویت ها توانایی بسیار مهمی هستند که می توانیم به فرزندانمان بدهیم زیرا تأثیر می گذارد که فرزندان چه چیزی را در زندگی خود اولویت می دهند. وقتی والدین نقش خود را به کلاس های مختلفی که در آنها شرکت نمی کنند، می سپارند، فرصت های ارزشمندی را برای کمک به پرورش آنها به انواع بزرگسالانی که شما احترام می گذارید از دست می دهند. فرزندان اولویت ها و ارزش ها را از بزرگسالان دیگری که والدین آنها را نمی شناسند یا احترام نمی گذارند یاد می گیرند.
 16. روش استخدام شرکت ها خراب است. وقتی کریستنسن بیش از 1000 رهبر ارشد را در مورد انتخابات استخدام بررسی کرد، 25٪ از استخدام ها اشتباه بودند. استاد مورگان مک کال روشی کاملاً متفاوت ارائه می دهد. افراد در نقش های خاص موفق می شوند نه به خاطر اینکه مدارک دارند بلکه به خاطر اینکه آنها در مدرسه تجربه دوره های لازم را پشت سر گذاشته اند تا فرآیندهای مناسب را توسعه دهند.
 17. نولان آرچیبالد از طریق یک مسیر غیرمعمول مبتنی بر فرآیند تبدیل به جوانترین مدیر عامل همیشگی یک شرکت Fortune 500 شد. به جای نقش های بسیار معتبر، آرچیبالد به طور عمدی شغل هایی را انتخاب کرد که به او دوره های لازم در مدرسه تجربه را برای تبدیل شدن به یک مدیر عامل موفق می داد. پس از مدرسه تجارت، او پیشنهادات مشاوره را برای اداره یک معدن آسبست در شمال کبک رد کرد زیرا می خواست یاد بگیرد چگونه تیمی را در شرایط چالش برانگیز رهبری کند. در سن 42 سالگی، او مدیر عامل Black and Decker شد و 24 سال در این موقعیت باقی ماند.
 18. تعیین کنید که فرزندان شما باید چه دوره های تجربه ای را برای توسعه فرآیندهای لازم برای موفقیت طی کنند و فرصت هایی را برای توسعه این توانایی ها طراحی کنید. فرزندان فرآیندها را وقتی یاد می گیرند که برای حل مسائل پیچیده و نوین خود به چالش کشیده شوند. آنها را تشویق کنید تا برای اهدافی که دست نیافتنی هستند تلاش کنند و به آنها کمک کنید تا خود را بردارند و دوباره تلاش کنند وقتی شکست می خورند. فرهنگ ترکیب منحصر به فرد اولویت ها و فرآیندها در یک سازمان است. فرهنگ در هر سازمان از طریق تکرار شکل می گیرد. هر زمان که کارمندان با یک مشکل مواجه می شوند، آنها همچنین یاد می گیرند که اولویت های واقعی سازمان چیست و فرآیندهای اجرای آنها چگونه است.
 19. یک فرهنگ خانوادگی قوی بسازید تا اولویت های فرزندتان را شکل دهید و مطمئن شوید که آنها در زندگی انتخابات درستی انجام می دهند. به طور فعال انتخاب کنید که کدام اولویت ها برای خانواده شما مهم هستند و فرهنگی را که این ارزش ها را پشتیبانی می کند، طراحی کنید. فعالیت هایی را طراحی و تکرار کنید که اولویت های خانوادگی را تقویت می کنند. فعالیت های تکراری منجر به درک روشنی از اینکه خانواده چه چیزی را اولویت می دهد، چگونه کارها را انجام می دهد و چه چیزی واقعاً مهم است، می شود. برای شکل دادن به فرهنگ خانوادگی سالم، نیاز به بیداری دائمی است. برای هر عملی که یک عضو خانواده انجام می دهد، تصور کنید که این کار همیشه اتفاق می افتد و بپرسید آیا این با اولویت های جمعی شما سازگار است یا خیر. تکرار های کمی که بدون بررسی باقی می مانند، به سرعت تبدیل به فرهنگ خانوادگی می شوند که تغییر دادن آن سخت است. به یاد داشته باشید، فرهنگ از رفتارهای تکراری پدید می آید.
 20. هدف یک شرکت سه بخش حیاتی دارد - شباهت، تعهد و معیارها. شباهت چیزی است که رهبران می خواهند یک شرکت به آن تبدیل شود. مدیران اجرایی و کارمندان باید تعهد عمیقی، تقریباً تبدیل شدن، به شباهت داشته باشند تا در مواجهه با شرایط سخت کمپرومی نکنند. در نهایت، معیارها به مدیران اجرایی اجازه می دهند تا پیشرفت را اندازه گیری کنند، کار را کالیبره کنند و در یک جهت هماهنگ حرکت کنند. وقت بگذارید تا فکر کنید و هدف خود را از طریق چارچوب شباهت، تعهد و معیارها تعریف کنید.در بلند مدت، منافع آن هر دانش یا تخصصی که ممکن است ایجاد کنید را برتری می دهد زیرا شما آن را چندین بار در هر روز برای بقیه عمرتان اعمال خواهید کرد. از شباهت، تعهد و چارچوب متریک برای تعریف هدف خود استفاده کنید و هر روز آن را زندگی کنید.
stars icon
5 questions and answers
info icon

The actionable takeaways from 'How Will You Measure Your Life' for individuals seeking a meaningful and fulfilling career are:

1. Find a career that has true motivators and satisfies key hygiene factors. This includes challenging work, recognition, responsibility, and personal growth.

2. Careers that are rich in motivators are highly correlated with financial rewards. If you find a job that is meaningful to you, you can put your best effort every day and soon become very good at what you do. This will naturally gain you access to hygiene factors like good compensation, status, job security, and good work conditions.

3. Be aware of the two ways in which strategy is formed: Deliberate Strategy and Emergent Strategy. The former arises from conscious, planned action based on anticipated opportunities, while the latter emerges from unexpected opportunities.

The strategies discussed in 'How Will You Measure Your Life' can significantly influence personal growth and job fulfillment. The book emphasizes the importance of finding a career that not only satisfies key hygiene factors such as compensation, status, job security, and work conditions, but also provides true motivators like challenging work, recognition, responsibility, and personal growth. Such a career is meaningful and allows individuals to put their best effort every day, leading to personal growth and job fulfillment. Moreover, the book discusses the concept of Deliberate and Emergent Strategies, which can be applied to personal growth and career development. Deliberate Strategies involve conscious, planned actions based on anticipated opportunities, while Emergent Strategies emerge over time as an organization adapts to its environment.

Professor Henry Mintzberg's views on strategy formation can be applied to personal life and career. He suggests two ways in which strategy is formed: Deliberate Strategy and Emergent Strategy. Deliberate Strategy arises from conscious, planned action based on anticipated opportunities. This could be applied to personal life and career by setting clear goals and making plans to achieve them. Emergent Strategy emerges over time as an organization adapts to its changing environment. In the context of personal life and career, this could mean being flexible and adaptable, ready to change plans and strategies based on new opportunities or challenges that arise.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

خلاصه

کریستنسن نظریات ملموسی از دنیای مدیریت را ارائه می دهد که می تواند به شما کمک کند تا جهت و هدفی در زندگی حرفه ای و شخصی خود پیدا کنید. این نظریات با موفقیت در سازمان ها و زندگی شخصی بسیاری از دانشجویان کریستنسن استفاده شده اند. رضایت حرفه ای نه از حقوق و مقام بلکه از انگیزه های واقعی مانند کار چالش برانگیز، رشد شخصی و مسئولیت نشأت می گیرد. یک برنامه پنج ساله فقط در صورتی معنی دارد که شما یک حرفه با انگیزه های واقعی داشته باشید. در غیر این صورت، استراتژی ظهوری از آزمایش های سریع و تغییرات را اتخاذ کنید. برای یک رابطه سالم، "کار اصلی" همسرتان را که باید از شما انجام شود تشخیص دهید و آن را به خوبی انجام دهید. برای اطمینان از اینکه فرزند شما تصمیمات خوبی در زندگی می گیرد، فرهنگ خانوادگی ای ایجاد کنید که ارزش های اصلی را میانبری کند و آنها را از طریق فعالیت های مشترک تقویت کند.

stars icon
5 questions and answers
info icon

A family culture that prioritizes core values can significantly influence a child's life decisions. These values serve as a moral compass, guiding the child's choices and behaviors. They provide a framework for understanding what is right and wrong, and help the child develop a sense of responsibility and integrity. Shared activities that reinforce these values can further strengthen their impact, making them a part of the child's everyday life. Over time, these values become internalized, influencing the child's decisions even when parents are not directly involved.

Identifying a partner's core 'Job to be Done' contributes to a healthy relationship by ensuring that you understand and fulfill the key needs and expectations your partner has from you. This understanding allows you to consistently meet these needs, leading to satisfaction and harmony in the relationship. It's about understanding what your partner truly values and needs from you, and ensuring that you deliver on those aspects consistently.

The Emergent Strategy is a concept in management where you don't rigidly stick to a long-term plan, but rather, you adapt and change your strategy based on the new information and experiences you gather. It's about being flexible and open to change. In career planning, it can be used by not strictly adhering to a five-year plan, for instance. Instead, you try different roles, projects, or jobs, learn from these experiences, and then adjust your career path based on what you find fulfilling and where you see the most growth potential.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

حرفه

انگیزه های واقعی خود را پیدا کنید

نظریه دو عاملی فردریک هرزبرگ می گوید که انگیزه ها همیشه با تشویق ها یکسان نیستند. عوامل بهداشتی شامل مقام، حقوق، امنیت شغلی و شرایط کار هستند. در حالی که عوامل بهداشتی ضعیف باعث نارضایتی می شوند، وجود فراوانی از آنها منجر به رضایت کارمند نمی شود. انگیزه ها عواملی مانند رشد شخصی، کار چالش برانگیز، مسئولیت و شناخت هستند که باعث می شوند کارمندان به صادقانه ای در مورد کارشان اهمیت بدهند.

stars icon Ask follow up

بسیاری از متخصصان اشتباه می کنند و حرفه های خود را فقط بر اساس عوامل بهداشتی مانند حقوق و مقام انتخاب می کنند. اما با گذشت زمان، متخصصان خود را از کار خود بی انگیزه می یابند. اما با افزایش درآمدها، سبک زندگی آنها بالا رفته است و برای آنها سخت است که کاهش یابد و به حرفه های بیشتری رضایت بخش بروند.

ضروری است که عوامل بهداشتی حرفه خود را مد نظر قرار دهید، اما آنها شما را عاشق کار خود نمی کنند. به دنبال فرصت های معنی داری بگردید که به شما اجازه یادگیری چیزهای جدید، موفقیت و برداشتن مسئولیت های بیشتر را می دهد. علاوه بر این، وقتی کاری را دوست دارید، هر روز بهترین تلاش خود را خواهید کرد و این باعث می شود در کاری که انجام می دهید خوب باشید، که به این معنی است که حقوق خوبی دریافت خواهید کرد. جالب است که انگیزه ها در سراسر حرفه ها و بر طول زمان ثابت هستند.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The book 'How Will You Measure Your Life' suggests that loving your job is crucial for professional success. When you love what you do, you are more likely to put in your best effort every day. This dedication and hard work make you good at what you do, which in turn leads to professional success and financial rewards. The book emphasizes the importance of finding meaningful opportunities that allow you to learn new things, succeed, and take on more responsibility, as these are key motivators that can help you love your job.

The book 'How Will You Measure Your Life' suggests finding meaningful opportunities in your career by looking for roles that allow you to learn new things, succeed, and take on more responsibility. It emphasizes the importance of loving what you do, as this will motivate you to put in your best effort every day, leading to success and good pay. The book also notes that these motivators are consistent across different professions and over time.

Addressing hygiene factors in your career is essential as per the book 'How Will You Measure Your Life'. These factors, while they won't make you love your job, are necessary for a healthy work environment. They include aspects like salary, job security, work conditions, and company policies. Ignoring these can lead to job dissatisfaction. However, to truly enjoy your work and find it meaningful, you should look for opportunities that allow you to learn new things, succeed, and take on more responsibility. When you love what you do, you put in your best effort, which leads to excellence and potentially higher pay.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

تعادل بین ساختار و تصادف

کار هنری مینزبرگ نشان می دهد که استراتژی از دو منبع مختلف پدید می آید. وقتی سازمان ها برنامه هایی بر اساس فرصت های پیش بینی شده ایجاد می کنند، در حال دنبال کردن یک استراتژی عمدی هستند. اما اغلب، یک استراتژی ظهوری از تصمیمات روزمره بی شمار برای دنبال کردن فرصت های غیرمنتظره یا حل چالش های غیرمنتظره پدید می آید.اگر شرکت تصمیم صریحی برای دنبال کردن استراتژی ظهوری بگیرد، آن استراتژی جدیدی متعهد می شود.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The book 'How Will You Measure Your Life' presents innovative ideas regarding strategy formation, particularly the concepts of Deliberate Strategy and Emergent Strategy. Deliberate Strategy is when organizations make plans based on anticipated opportunities. On the other hand, Emergent Strategy arises from day-to-day decisions to pursue unanticipated opportunities or resolve unexpected challenges. If the company decides to pursue the Emergent Strategy, it becomes the new Deliberate Strategy.

The implementation of Emergent Strategy in real-world business scenarios is highly feasible. Emergent Strategy is a concept that allows businesses to adapt and respond to unexpected changes and opportunities. It's a strategy that emerges over time as initial plans meet the reality of execution. This strategy is particularly useful in rapidly changing environments where businesses need to be flexible and responsive. However, it requires a high level of adaptability and a willingness to deviate from the original plan.

The broader implications of using Emergent Strategy in day-to-day decision making include increased flexibility and adaptability. This approach allows organizations to respond to unanticipated opportunities or unexpected challenges effectively. It encourages innovation and creativity as it is not bound by a rigid plan. However, it also requires a high level of vigilance to identify emerging patterns and trends. Over time, the Emergent Strategy may become the new Deliberate Strategy, reflecting the organization's ability to learn and adapt.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

در حرفه خود، شما دائماً در میان استراتژی متعهد و گزینه های غیرمنتظره یک مسیر را پیمایش می کنید. بسیاری از متخصصان جوان باور دارند که باید یک رویکرد استراتژیک متعهد داشته باشند و مسیر حرفه ای خود را برای پنج سال آینده برنامه ریزی کنند. اما این فقط در صورتی معنی دارد که شما یک مسیر حرفه ای پیدا کرده اید که عوامل انگیزشی و بهداشتی را فراهم می کند. اما اگر راهی برای بیشینه کردن انگیزه های خود و رضایت از عوامل بهداشتی پیدا نکرده اید، از طریق آزمایش و تغییرات مداوم، یک استراتژی ظهوری را پیش بگیرید تا مسیر درست را پیدا کنید.

stars icon Ask follow up

برنامه ریزی مبتنی بر کشف برای حرفه ها

شرکت ها مقادیر عظیمی از سرمایه بر اساس پیش بینی های اولیه سرمایه گذاری می کنند اما اغلب بررسی نمی کنند که آیا پیش بینی های اولیه دقیق هستند یا خیر. فقط زمانی که سرمایه گذاری ها انجام شده و کار به جد ser شروع می شود، سازمان متوجه می شود که کدام فرضیات معتبر هستند و کدام ها اشتباه هستند. برای جلوگیری از این وضعیت، ایان مک میلان و ریتا مک گرات رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر کشف را پیشنهاد می کنند. تیم های پروژه یک لیست از فرضیات را تهیه و آنها را بر اساس اهمیت بیشتر و اطمینان کمتر رتبه بندی می کنند. سپس از تیم خواسته می شود راه های ارزان قیمت برای تایید سریع فرضیات حیاتی پیدا کند.

stars icon Ask follow up

مانند سرمایه گذاری ها، اغلب بیش از حد آسان است که خیلی دور در یک مسیر حرفه ای بروید قبل از اینکه متوجه شوید که انتخاب کار برای شما کار نمی کند. رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر کشف یک راه عالی برای ارزیابی فرصت های شغلی است. بپرسید که چه فرضیاتی باید برای موفقیت و خوشحالی شما در این نقش صحیح باشد، آنها را بر اساس اهمیت و عدم اطمینان مرتب کنید. راه های ارزان قیمت برای بررسی اینکه آیا آنها معتبر هستند یا خیر، از طریق تحقیق در مورد شرکت، گفتگو با کارمندان و مربیان یا حتی وظایف کوتاه مدت پیدا کنید.

stars icon Ask follow up

خانواده و روابط

تخصیص منابع خود را پیگیری کنید

تخصیص منابع تعیین می کند که کدام برنامه های متعهد و ظهوری سرمایه گذاری و اجرا می شوند و کدام منابع را از دست می دهند. سیستم های تصمیم گیری بسیاری از شرکت ها طوری طراحی شده اند که منابع را به برنامه هایی هدایت کنند که بازگشت قابل مشاهده و فوری بیشتری ارائه می دهند. متأسفانه، این موضوع سرمایه گذاری های حیاتی در استراتژی های بلند مدت را کم می کند.

stars icon Ask follow up

منابع محدود ما مانند زمان، انرژی و ثروت برای رشد چندین ""کسب و کار"" در زندگی شخصی ما استفاده می شوند، از جمله رابطه شما با همسرتان، بزرگ کردن فرزندان، ساختن حرفه ها و کمک به جامعه. مردم هر روز از شما می خواهند که وقت و انرژی خود را صرف کنید. مگر اینکه منابع خود را با دقت مدیریت کنید، تخصیص شما به صورت پیش فرض و تصادفی اتفاق می افتد. دستاوردهای برتر معمولاً فعالیت هایی را اولویت می دهند که دستاوردهای قابل مشاهده و فوری بیشتری را ارائه می دهند. بسیاری از کسانی که می گویند خانواده برای آنها ضروری است در واقع منابع کمتر و کمتری را به آنها اختصاص می دهند.این ممکن است در ابتدا تاکتیکی باشد، اما همانطور که ادامه می یابد، افراد استراتژی بسیار متفاوتی را از آنچه قصد داشتند پیاده می کنند. با ردیابی جریان منابع خود مانند زمان، انرژی و پول، مطمئن شوید که استراتژی مورد علاقه خود را اجرا می کنید.

stars icon Ask follow up

سرمایه گذاری در روابط خود را از ابتدا شروع کنید

کار استاد امار بیده نشان می دهد که 93٪ از تمام شرکت های موفق مجبور شدند استراتژی اصلی خود را ترک کنند. بنابراین، وقتی استراتژی برنده نامشخص است، سرمایه گذاران باید در مورد رشد صبور باشند و برای سود بی صبر. معکوس آن به طور حتم در شکست و زیان منجر می شود.

بهترین زمان برای ساخت موتور رشد جایگزین زمانی است که کسب و کار اصلی در حال رشد است. متأسفانه، شرکت های بزرگ تقریباً تمام سرمایه و منابع اجرایی را به کسب و کار در حال رشد اختصاص می دهند. وقتی کسب و کار اصلی شروع به کاهش سرعت می کند، هیچ موتور رشد جدیدی آماده نیست. به سرعت در مشاغل جدید سرمایه گذاری می کند و انتظار دارد که آنها بسیار سریع بزرگ شوند. حتماً، همانطور که نظریه پیش بینی می کند، این در یک فاجعه پایان می یابد. اگر یک شرکت تا زمانی که به منابع جدید درآمد و سود نیاز دارد، سرمایه گذاری در کسب و کارهای جدید را نادیده گرفته است، اکنون دیگر دیر است. برای تبدیل شدن یک کسب و کار جدید به موتور رشد، نیاز به سال ها پرورش صبورانه است.

stars icon Ask follow up

بازگشت به روش سرمایه گذاری بد مشابه در زندگی ما آسان است. بسیاری از متخصصان کاری بر روی شدت یک شغل سخت با پروژه های چالش برانگیز رشد می کنند. در حالی که خانواده و دوستان در ابتدا حمایت می کنند، اما آنها را از منابعی مانند توجه و انرژی محروم کردن، به زودی شروع به ایجاد تأثیر می کند. وقتی به خانواده یا دوستان نیاز دارید، ممکن است آنها در دسترس نباشند زیرا شما در روابط اینها سرمایه گذاری نکردید.

stars icon Ask follow up

وقتی در حال راه اندازی کاری خود هستید، ممکن است وسوسه شوید که فرض کنید می توانید سرمایه گذاری در روابط شخصی را به تعویق بیندازید. تحقیقات تاد ریسلی و بتی هارت نشان می دهد که تعداد کلماتی که والدین در دو و نیم سال اول به کودک می گویند، تأثیر عظیمی بر مهارت های خواندن و درک آنها در مدرسه دارد. کودکان والدین "گپ زن" در 30 ماه اول حدود 48 میلیون کلمه شنیدند در حالی که کودکان محروم فقط 13 میلیون کلمه شنیدند. کودکانی که در معرض گفتگوی زود هنگام قرار گرفته اند، مزیت شناختی بی شماری دارند و در طول مدرسه به خوبی ادامه می دهند.

stars icon Ask follow up

شغل خود را شناسایی کنید

مشتریان محصولات را "استخدام" می کنند زیرا شغلی برای انجام دادن دارند. وقتی شرکت ها شغلی را که مشتریان سعی دارند انجام دهند را درک کنند و محصولات و تجربیات پشتیبانی کننده مورد نیاز را توسعه دهند، مشتریان به طور غریزی هر بار که همان شغل در زندگی آنها رخ می دهد، همان محصول را جستجو می کنند.

وقتی وقت می گذارید تا درک کنید که شما برای انجام چه کاری در روابط خود استخدام شده اید، منافع بزرگی وجود دارد.کاری که فکر می کنید همسرتان انتظار دارد شما انجام دهید، می تواند از آنچه فکر می کنید انتظار دارند که انجام دهید، به طور اساسی متفاوت باشد. آسان است که خوب منظور باشید ولی اشتباه کنید. زوج هایی که به یکدیگر وفادار هستند، کارهایی را که همسرشان نیاز دارد انجام شود را پیدا کرده اند و آن را به خوبی انجام می دهند.

stars icon Ask follow up

والدین

هرگز توانایی های اصلی را برون سپاری نکنید

سه جزء در توانایی های یک سازمان وجود دارد - منابع، فرآیندها و اولویت ها. منابع شامل افراد، پول، تجهیزات، فناوری، برند و روابط با مشتریان یا تامین کنندگان است. فرآیندها روش هایی هستند که کارکنان با یکدیگر کار می کنند، تعامل دارند، ارتباط برقرار می کنند و تصمیم می گیرند. در نهایت، اولویت ها تعیین می کنند چگونه یک شرکت تصمیم می گیرد، چه کاری را انجام می دهد و چه کاری را انجام نمی دهد. توانایی ها پویا هستند و بر طول زمان ساخته می شوند.

stars icon Ask follow up

شرکت هایی که در نهایت توانایی های حیاتی خود را برون سپاری می کنند، آینده خود را برون سپاری می کنند. صنعت نیمه هادی آمریکا یک مثال کلاسیک است. آنچه به عنوان برون سپاری اجزاء آغاز شد زیرا تولید آنها ارزان تر بود، در نهایت به برون سپاری از روی ضرورت تبدیل شده است زیرا شرکت های آمریکایی دیگر توانایی های تولید را ندارند. فرآیندهای حیاتی باید درون سازمان نگه داشته شوند.

stars icon Ask follow up

چارچوب توانایی ها راه عالی ای برای شناسایی ظرفیت هایی است که فرزندان شما برای موفقیت در آینده نیاز دارند و راه هایی برای توسعه آنها پیدا می کند. منابع یک کودک شامل زمان، انرژی، آنچه می دانند، روابط و استعدادها است. فرآیندها چیزی است که یک کودک با منابعی که دارد برای دستیابی به چیزهای جدید انجام می دهد. فرآیندها شامل روش فکر کردن، چگونگی پرسش، حل مسئله، همکاری با دیگران و غیره است. در نهایت، اولویت های یک کودک تعیین می کند چگونه تصمیماتی در زندگی خود می گیرند. منابع چیزی هستند که یک کودک برای انجام کارها استفاده می کند، فرآیندها چگونگی انجام آنهاست، و اولویت ها دلیل انجام آنهاست.

stars icon Ask follow up

عزت نفس یک کودک نه از منابع فراوان بلکه از دستیابی به چیزی زمانی که دشوار بود برای انجام دادن به وجود می آید. کلاس ها به کودکان منابعی مانند دانش و مهارت ها می دهند. با این حال، چون بسیار ساختارمند هستند، آنها اغلب به طور کافی به آنها چالش نمی اندازند تا کارهای سخت را به تنهایی انجام دهند و فرصتی برای توسعه فرآیندهایی که برای موفقیت در آینده نیاز دارند، بدست آورند. عزت نفس از منابع فراوان به وجود نمی آید، بلکه از دستیابی به چیزی مهم زمانی که سخت است برای انجام دادن به وجود می آید. برای اولین بار در تاریخ اقتصادی مدرن، بیکاری در میان مردان جوان بیشتر از تقریبا هر گروه دیگری در آمریکا و بیشتر کشورهای توسعه یافته است. نسلی کامل احتمالا به بزرگسالی رسیده است بدون هیچ یک از فرآیندهای حیاتی که به اشتغال تبدیل می شوند.

stars icon Ask follow up

علاوه بر این، وقتی کودکان بیشتر وقت خود را در فعالیت هایی می گذرانند که والدین آنها در آنها شرکت نمی کنند، آنها ارزش های خود را از بزرگترهای دیگری که حاضر هستند یاد می گیرند.هنگامی که والدین نقش های بیشتری از خود را مستاقل می کنند، فرصت های ارزشمندی برای توسعه ارزش های فرزندان خود را از دست می دهند.

stars icon Ask follow up

در مدرسه تجربه دوره های برنامه ریزی کنید

استخدام کنندگان به دنبال نامزدهایی می گردند که رزومه های آنها نشان دهنده موفقیت مداوم است تا شخص مناسب برای یک سمت را شناسایی کنند. با این حال، بررسی کریستنسن از بیش از 1000 مدیر نشان داد که 25% از انتخابات استخدام اشتباه بوده اند. نظریه مدرسه تجربه پروفسور مورگان مک کال توضیح می دهد چرا. مهارت های نامزدها از مدارک برجسته نمی آیند بلکه زیرا آنها تجربیات لازم را برای موفقیت در آن نقش پشت سر گذاشته اند. نامزدها موفق شدند وقتی فرصت های قبلی برای توسعه فرآیندهای لازم برای آن نقش را داشتند. کار مک کال بر فرآیندهای یک نامزد بر مدارک آنها اولویت قائل می شود.

stars icon Ask follow up

همین اصول برای بزرگ کردن کودکان نیز صادق است. ممکن است ما وسوسه شویم که موفقیت والدین را با رزومه برجسته از دستاوردها قضاوت کنیم، اما دوره های تجربه ای که کودکان از طریق آنها رفته اند در بلند مدت بسیار بیشتر اهمیت دارد. والدین می توانند به طور آگاهانه به فکر تجربیاتی باشند که باید کودکان برای توسعه فرآیندهای حیاتی از طریق آنها بروند و موقعیت ها را مهندسی کنند. قرار دادن یک کودک در موقعیت های چالش برانگیز نیز به این معنی است که آنها ممکن است گاهی اوقات شکست بخورند. والدین باید با دیدن شکست و دوباره تلاش کردن آنها راحت باشند. اگر کودکان فرصت مواجهه با چالش های پیچیده و گاهی اوقات شکست در طول راه را نداشته باشند، فرصت توسعه استقامت و فرآیندهای لازم برای موفقیت در زندگی را نخواهند داشت.

stars icon Ask follow up

به طور آگاهانه فرهنگ خانواده خود را طراحی کنید

فرهنگ تنها راهی است که باعث می شود کارمندان در یک سازمان تصمیماتی را بگیرند که با اولویت های سازمانی سازگار است بدون نظارت مداوم مدیریت. چنین فرهنگی از طریق تکرار شکل می گیرد. هر زمان که کارمندان یک مشکل را حل می کنند، همچنین یاد می گیرند که چگونه باید آن مشکل را مورد بررسی قرار داد و اولویت های سازمانی کلیدی که باعث می شوند آنها یک راه خاص را انتخاب کنند. اگر یک شرکت به صراحت فرهنگ را تبیین نکند، فرهنگی هنوز هم بر اساس اولویت ها و تصمیمات ad hoc تکامل خواهد یافت. بنابراین بسیاری از شرکت ها به طور مکرر ارزش ها و فرآیندهای سازمانی خود را تبیین می کنند و آنها را در تمام تصمیمات حیاتی به طور مداوم اجرا می کنند.

stars icon Ask follow up

هر خانواده باید مجموعه ای از اولویت ها و ارزش ها را انتخاب کند که برای آنها مهم است و یک فرهنگی را مهندسی کند که این عناصر را تقویت کند. فرهنگ خانوادگی با انجام کارها با هم، بارها و بارها، شکل می گیرد که منجر به درک ضمنی از آنچه برای خانواده مهم است و چگونه آنها مشکلات را حل می کنند می شود. اجرا بخش لازمی از فرهنگ است. در حالی که ممکن است وسوسه کننده باشد که یک سهو را رها کنیم، هر بهانه به کودک نشان می دهد که این چگونه جهان واقعا کار می کند. برای هر عملی که یک عضو خانواده انجام می دهد، تصور کنید که همیشه اتفاق می افتد و سپس به طور مناسب عمل کنید.فرهنگ، در نهایت، توسط اقدامات مکرر شکل می گیرد و هر اقدامی ارتباطی را در مورد آنچه مجاز است و چه چیزی ارزشمند است ارائه می دهد.

stars icon Ask follow up

اولویت های شخصی

100% از زمان

وقتی ورودی های جدید فناوری مخربی را توسعه می دهند، شرکت موجود فکر می کند که هزینه کلی اولیه برای تطابق با فناوری جدید بسیار بالا است. به جای آن، انتخاب می کند که هزینه حاشیه ای برای بهبود کمی فناوری قدیمی خود را برای کسب خروجی های مشابه انتخاب کند. با این حال، همانطور که شرکت ها با فناوری موجود ادامه می دهند، آنها بیش از هزینه های کلی پرداخت می کنند زیرا رقابت خود را از دست می دهند و با اختلال روبرو می شوند.

stars icon Ask follow up

به طور مشابه، هزینه حاشیه ای نقض یک اصل فقط یک بار بسیار جذاب است. اما تصمیمات کوچک متعدد به عواقب بسیار بزرگتری تبدیل می شوند، در نهایت به مقصدی می انجامد که شما هرگز برای خودتان تصور نکرده اید. وسوسه گرفتن داروی افزایش عملکرد فقط این یک بار یا معاملات بازار سرمایه فقط این یک بار منجر به ویرانی بسیاری از حرفه ها شده است. نیک لیسون، بانکدار 26 ساله ای که در سال 1995 بانک 233 ساله بریتانیایی Barrings را سقوط کرد، با یک خطای کوچک شروع کرد که او آن را در یک حساب معاملاتی نسبتاً بدون بررسی پنهان کرد. برای جبران خسارت ها، شرط های بیشتری را ریسک کرد که شکست خورد. تله فکر حاشیه ای در مورد استثناهای فقط این یک بار در نهایت او را به سمت تقلب در اسناد و اظهارات غلط هدایت کرد. داستان با 1.3 میلیارد دلار خسارت معاملاتی و دستگیری لیسون پایان یافت. لیسون تصور نمی کرد که اشتباه کوچک اولیه او او را به مسیری هدایت کند که آزادی، ازدواج و حرفه اش را در 26 سالگی از دست بدهد.

stars icon Ask follow up

تعریف و اندازه گیری زندگی شما

هدف شرکت، که توسط اولویت های آن تعیین می شود، قوانینی را شکل می دهد که مدیران در هر موقعیت تصمیم می گیرند. هدف شرکت توجه کارمندان را به آنچه واقعاً مهم است متمرکز می کند. هدف یک شرکت ترکیبی از شباهت، تعهد و معیارها است. شباهت چیزی است که شرکت در پایان مسیر قصد دارد باشد. مدیران باید تعهد عمیق، تقریباً فاناتیک به شباهت سازمان داشته باشند تا تصمیماتی را که با آن مطابقت دارد حتی در شرایط چالش برانگیز اتخاذ کنند. در نهایت، معیارهایی که با شباهت هماهنگ شده اند، مدیران را قادر می سازد تا پیشرفت خود را مطابق با هدف سازمانی اندازه گیری کنند.

stars icon Ask follow up

هدف زندگی شما بیش از حد مهم است تا به شانس واگذار شود. چارچوب شباهت، تعهد و معیارها ابزار عالی برای تعریف هدف شما است. اولاً، با شباهت شروع کنید و نوع شخصی که می خواهید باشید را طراحی کنید. دوماً، باید زندگی خود را به تبدیل شدن به آن نوع شخص اختصاص دهید. این به طور طبیعی اتفاق می افتد اگر شما به شدت در مورد شباهت اهمیت قائل شوید و تمایل عمیقی داشته باشید که آن شخص شوید. در نهایت، در مورد معیارهایی برای اندازه گیری زندگی خود فکر کنید.

stars icon Ask follow up

فرآیند یافتن و بیان هدف زندگی شما یک فرآیند آسان نیست. این نیاز به زمان، تکرار مکرر و تلاش مستمر دارد.اما ارزش وقت گذراندن در این زمینه وجود دارد زیرا هدف شما احتمالاً مهمترین قطعه دانش در زندگی شما است. در بلند مدت، وضوح درباره هدف شما هرگونه دانش یا مهارت را شکست می دهد، زیرا احتمالاً چندین بار در هر روز برای بقیه عمر شما اعمال می شود. زمان مناسب برای شروع، حالا است.

stars icon Ask follow up

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download